פרויקט STS – students to students

התוכנית נולדה עקב הצורך ההולך וגובר מצד סטודנטים לקבלת סיוע לימודי במחיר הגון ותחת החסות של אסר”ן תוך מתן אפשרויות תעסוקה לסטודנטים ותיקים שיעמדו בציון וברמה הנדרשת לצורך העברת שיעורי עזר פרטיים ומרתונים.

ועל כן, מטרת הפרוייקט הינה הנגשת שיעורי עזר במחירים מוזלים לתלמידי הפקולטה למדעי הבריאות תוך יצירת אפשרויות תעסוקה לסטודנטים בשנים מתקדמות. הפרויקט ישרת את כל בתי הספר תחת הפקולטה למדעי הבריאות.

תיאור התפקיד:

·        העברת שיעורי עזר במקצועות הנלמדים בפקולטה לסטודנטים בקבוצות של יחידים/זוגות/שלשות.

·        שיעור עזר הינו באורך של 60 דק’.

·        השיעורים יהיו במתכונת של לימוד חומר או תרגול – בהתאם לדרישות התלמיד.

·        המדריכים יתחייבו להעסקה סימסטריאלית.

·        בקבלה לפרויקט המדריך יצורף למאגר ההדרכה – ברגע שישנה פנייה של סטודנט מתבצע ציוות מדריך-חניך.

·        הגשת דו”ח שעות חודשי לאחראי הפרויקט

 

דרישות להגשת מועמדות:

·       ניתן להגיש מועמדות בכל מקצוע אשר נלמד בפקולטה – מדריך יכול ללמד מספר מקצועות.

·       על המדריך להיות בעל ציון של לפחות 85 במקצוע הנלמד.

·       נדרש ניסיון בהדרכה וחניכה.

·       יכולת תכנון והתאמה לחניך תוך אפשרות להעמקה בחומר מעבר לנלמד בכיתה.

קישור להרשמת מורים ודיווח שעות פעילות: https://trello.com/talshitrit2/boards

שנה גודל פונט
ניגודיות גבוהה