כללים ללוח משרות אסר”ן:

בשביל לתת הזדמנות שווה לכלל הסטודנטים להעביר תרגולים בפקולטה, לפני שאתם מגישים מועמדות למכרז הבא, אנא עברו על רשימת התנאים להגשת מועמדות.

אדגיש כי כל מי שלא יעמוד באחד התנאים הבאים יפסל מהמכרז.
מכרזי מתרגלים:
על פי הנחיות דיקן הפקולטה, היקפי המשרות של הסטודנטים בפקולטה יוגבלו עד 50% בכל סמסטר. כל זאת בתנאי שהוראה זו עומדת בהסכמי השכר לגבי הסגל האקדמי הזוטר ואינה מהווה הפרתם. במקרים חריגים, בהתאם לבקשות אישיות ומנומקות מרכזי הקורסים ולאחר התחייבות הסטודנט לגבי מזעור היעדרויותיו מהלימודים אליהם הוא מחויב, ניתן יהיה לאשר חריגה מעבר ל-50% משרה (באישור מנהל בית הספר בו לומד הסטודנט).
מכרזי אסר”ן:
1. חובה לצרף קורות חיים ולהגיע איתם מודפסים לראיון.

2. יש להגיע למכרז לאחר שיחה עם בעל התפקיד היוצא.

בהצלחה לכולם!

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרמ”ד תעסוקה, טל שטרית

תעסוקה

שימו לב! התעדכנות בזמני הגשת מועמדות, זמני ראיונות וזמני סגירת וקיום מכרזים היא באחריות המועמד! יש להתעדכן בלוח המשרות מדי יום.

אין להסתמך על מערכת התראת ההודעות, מטרתה היא לסייע אך אינה מהווה תחליף להתעדכנות עצמית!

שימו לב!! במידה ולא עולות המשרות באופן מיידי יש לרענן את העמוד (F5)

שנה גודל פונט
ניגודיות גבוהה