כללים ללוח משרות אסר”ן:

בשביל לתת הזדמנות שווה לכלל הסטודנטים להעביר תרגולים בפקולטה, לפני שאתם מגישים
מועמדות למכרז הבא, אנא עברו על רשימת התנאים להגשת מועמדות.

אדגיש כי כל מי שלא יעמוד באחד התנאים הבאים יפסל מהמכרז.
מכרזי מתרגלים:
1. לא ניתן לבצע יותר משתי משרות תרגול או יותר ממשרת תרגול אחת מבין הבאות: פיזיקה, עזרה ראשונה, היסטולוגיה ואנטומיה.
2.. מורשים להגיש מועמדות למכרז רק אלו העומדים בכלל התנאים בדגש על שנתון. מועמדות שתוגש ואינה בקריטריונים- לא תועבר אל המרצה מבקש המכרז.
3. לשם ההגינות והיושרה- אין לקיים שום שיח עם המרצה מפרסם המכרז לפני הראיונות!
מכרזי אסר”ן:
1. חובה לצרף קורות חיים ולהגיע איתם מודפסים לראיון.
2. יש להגיע למכרז לאחר שיחה עם בעל התפקיד היוצא.

בהצלחה לכולם!

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרמ”ד תעסוקה, רועי ביתן

תעסוקה

שימו לב! התעדכנות בזמני הגשת מועמדות, זמני ראיונות וזמני סגירת וקיום מכרזים היא באחריות המועמד! יש להתעדכן בלוח המשרות מדי יום.

אין להסתמך על מערכת התראת ההודעות, מטרתה היא לסייע אך אינה מהווה תחליף להתעדכנות עצמית!

שימו לב!! במידה ולא עולות המשרות באופן מיידי יש לרענן את העמוד (F5)

שנה גודל פונט
ניגודיות גבוהה