מתקני רווחה

מיקרוגלים:

בניין M5 –  מיקרוגלים + מקרר

בניין M8 – קומה 1, 3 מיקרוגלים

בניין פתולוגיה – קומה 3, 3 מיקרוגלים

בניין פנימיות – קומה 6, מיקרוגל 1

רקאנטי הישן – מיקרוגל 1

מתקני מים:

בניין M10 – קומת כניסה

בניין M8 – קומה 2

*מתקני הרווחה לעיל נרכשו ומתופעלים בשת”פ עם אגודת הסטדונטים בבן – גוריון

מכונות שתייה ומזון:

ליד המדרגות המובילות לרקאנטי

מחוץ לכתה 101 בבניין M8

יציאה לחניון מבניין קרוליין

מדפסות + פינת מחשבים:

בניין קרוליין – קומה 0

מדפסת שחור לבן, משפסת צבעונית,  2מכונות צילום.

ניתן לשלם עבור כל ההדפסות בכרטיס אשראי!

המחשבים חודשו וכוללים אפשרות חיבור אזניות

פינת רווחה:

קרוליין קומת כניסה

 

 

חדר הנקה:

מגנוט כרטיס מתאפשר בבניין 26 חדר 101

החדר מכיל מקרר לאכסון חלב

שנה גודל פונט
ניגודיות גבוהה