הודעות מאסר"ן חדשות אסר”ן

מכרז לתפקיד יו”ר חדש להתאחדות הסטודנטים לרפואה בישראל- בואו להנהיג בגדול!

סטודנטים לרפואה בשנים ב’-ו’ בואו להשפיע ברמה הארצית!

הכנסו לעמוד התעסוקה והגישו מועמדות לתפקיד יו”ר התאחדות הסטודנטים הארצית לרפואה.

שנה גודל פונט
ניגודיות גבוהה