הודעות מאסר"ן חדשות אסר”ן

כנס בנושא מחלות גנטיות נדירות

Genetic_Diseases_Program

 

כלל הסטודנטים מוזמנים לכנס.

 

שנה גודל פונט
ניגודיות גבוהה