ארגונים חברתיים - ברחבי העיר באר שבע

ישראל 2050

החזון:

תנועת ישראל 2050 פועלת לשיפור המציאות החברתית-כלכלית בישראל ע”י חיזוק המעורבות והאחריות האזרחית במערכת הדמוקרטית. אנו מאמינות/ם שחברה אזרחית מודעת, פעילה ומשפיעה על משרתי הציבור, בצורה חכמה וממוקדת, תוכל לשנות את המצב הנוכחי שבו משרתי הציבור פועלים בעיקר למען הצרכים של קבוצות אינטרס ולא למען הצרכים של הציבור הרחב.

ניתן לקחת חלק בתנועה בשני מישורים:

תוכנית המנהיגות

תוכנית המכשירה צעירות וצעירים מובילות/ים, המאמינות/ים שניתן לשפר את המציאות החברתית-כלכלית. כל משתתף/ת זוכים להכשרה ייחודית בנושא המערכת הדמוקרטית והגורמים המשפיעים עליה, לצד בחינת בעיות הליבה בכלכלת ישראל וחשיבותה של חברה אזרחית מודעת ופעילה לשיפור המצב.בנוסף התכנית כוללת הקניית ידע וקבלת כלים מעשיים להובלת שינוי חברתי-כלכלי, יחד עם בניית קהילה אקטיבית ופעילה. בתום תכנית המנהיגות מצטרפות/ים המשתתפות/ים לרשת עמיתים.

רשת העמיתים

מהווה פלטפורמה לבוגרות ובוגרי תכנית המנהיגות, ואזרחיות/ם נוספות/ם המבקשות/ם להשפיע על המציאות החברתית-כלכלית. הפעילות ברשת העמיתים, מתבססת על מודל “השפעה חכמה”, בעזרתו מובילים תהליכי שינוי מדיניות באופן ממוקד וחיובי מול מקבלות/י ההחלטות, כדי שאלו, יפעלו למען האינטרס הציבורי הרחב. הרשת פועלת בשני אפיקי פעולה ולמידה מרכזיים: תכנית הכשרה לעמיתים וקהילות שינוי להשפעה על המציאות החברתית-כלכלית.

לאתר התנועהלחץ כאן. 

שנה גודל פונט
ניגודיות גבוהה