תנו לנו לייק בפייסבוק!

כללים ללוח משרות אסר”ן:

בשביל לתת הזדמנות שווה לכלל הסטודנטים להעביר תרגולים בפקולטה, לפני שאתם מגישים מועמדות למכרז הבא, אנא עברו על רשימת התנאים להגשת מועמדות.

אדגיש כי כל מי שלא יעמוד באחד התנאים הבאים יפסל מהמכרז.
מכרזים – כללי:
1. יש להגיש קורות חיים בפורמט PDF עד תאריך היעד המצוין במכרז.
2. אנא ודאו שקיבלתם אישור במייל על הגשת מועמדות, במידה ולא קיבלתם אנא שלחו מייל בנושא לרמ”ד תעסוקה. לא יתקבלו בקשות להגשת קו”ח לאחר תאריך היעד.
3. לשם ההגינות והיושרה, אין לקיים שום שיח עם אחראי המכרז לפני הראיונות.
4.
מכרזי מתרגלים:
על פי הנחיות דיקן הפקולטה, היקפי המשרות של הסטודנטים בפקולטה יוגבלו עד 50% בכל סמסטר. כל זאת בתנאי שהוראה זו עומדת בהסכמי השכר לגבי הסגל האקדמי הזוטר ואינה מהווה הפרתם. במקרים חריגים, בהתאם לבקשות אישיות ומנומקות מרכזי הקורסים ולאחר התחייבות הסטודנט לגבי מזעור היעדרויותיו מהלימודים אליהם הוא מחויב, ניתן יהיה לאשר חריגה מעבר ל-50% משרה (באישור מנהל בית הספר בו לומד הסטודנט).
מכרזי אסר”ן:
1. חובה לצרף קורות חיים ולהגיע איתם מודפסים לראיון.

2. יש להגיע למכרז לאחר שיחה עם בעל התפקיד היוצא.

בהצלחה לכולם!

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרמ”ד תעסוקה,
טל שטרית
שנה גודל פונט
ניגודיות גבוהה