הודעות מאסר"ן חדשות אסר”ן

בחירות לתפקיד יו”ר אסר”ן

תלמידי שנים ג’-ה’ רפואה, בואו להגיש מועמדות בלוח המשרות החמות!

 

בחירות כלליות יתקיימו במהלך אירועי יום הפקולטה ב22/5/18!

שנה גודל פונט
ניגודיות גבוהה